Ste manažér zodpovedný za údržbu a zaujímajú Vás možnosti ako jednoducho znížiť prestoje a straty spôsobené poruchami na výrobných linkách?

Položte si dve základné otázky

  1. Ako dlho Vám trvá doručenie informácie o poruche na linke personálu zodpovednému za odstránenie problému?
  2. Koľko peňazí Vás stojí hodina nečinnosti linky?

Popíšme si bežný prípad. V čase plnej prevádzky nastane na výrobnej linke porucha, ktorá núti operátora odstaviť ju z prevádzky a kontaktovať personál zodpovedný za odstránenie technického problému. Až do času odstránenia problému výrobná linka nie je schopná produkovať, čím okamžite vzniká prestoj a ušlý zisk.

Bezdrôtový systém CommOn dokáže skrátiť čas potrebný na oboznámenie technika, čím zároveň skracuje aj vzniknuté prestoje a straty.

Ako to funguje?

Tlačidlo (operátorom)

umožňuje jednoduché, pohodlné a pohotové odoslanie informácie o poruche na linke priamo od výrobnej linky

Hodinky (technikovi)

zabezpečujú okamžité doručenie informácie o poruche na konkrétnej linke bez ohľadu na jeho polohu vrámci fabriky

Softvér (manažmentu)

poskytuje zoznam všetkých volaní vrátane času príchodu personálu a času odstránenia poruchy a takisto hodnotné sumárne analýzy o poruchovosti výrobných liniek v čase i v priestore, informácie o priemernom ako aj celkovom reakčnom čase personálu, informácie o priemernom aj celkovom čase prestojov, resp. odstránenia porúch, real-time hlásenia kritických situácií a podobne

Máte ďalšie otázky?
Systém na privolanie personálu

NAJVÄČŠIE VÝHODY POUŽITIA BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

FAQ

Ako dokáže systém znížiť naše prestoje?
Jednoduchým stlačením tlačidla dokáže operátor informovať technikov o poruche na linke. Technik tak prichádza skôr, čo znižuje celkový čas, kedy linka nepracuje. Predstavte si, že dokážete ušetriť na každom prípade poruchy na linke len 5 minút. Aký dopad by to malo na Vaše tržby za mesiac, za rok?
Akým spôsobom dokážeme ušetriť mzdové náklady?
Vďaka informáciam z aplikácie dokáže manažment sledovať a vyhodnocovať poruchovosť liniek a vyťaženosť technikov v celej hale ako aj v jej jednotlivých častiach (napr. lakovňa, lisovňa a pod.) a takisto sledovať skutočný čas príchodu technika a čas trvania poruchy. Na základe týchto dát je možné nastaviť potrebu pracovnej sily omnoho efektívnejšie. Nakoľko ide o zaznamenávanie privolaní technikov operátormi, ide o dáta reprezentujúce časy kedy sú Vaši technici skutočne potrební.
Čo sa zobrazuje technikom na hodinkách?
Po stlačení tlačidla sa na hodinkách technikom zobrazuje informácia o volajúcej linke, teda jej číslo alebo pomenovanie. V prípade volania viacerých liniek súčasne sa takisto zobrazí aj ich poradie. Po vybavení ktorejkoľvek z nich personál informáciu o danej linke na hodinkách odstráni. Na displeji hodiniek mu tak ostávajú vždy len poruchy, ktoré ešte neboli vybavené.
Akým spôsobom oznamujú hodinky technikom volanie?
Hodinky je možné nastaviť na pípnutie alebo na vibráciu.
Koľko hodiniek pre technikov potrebujeme?
Je vhodné mať hodinky pre všetkých technikov, ktorí sú na jednej smene. Pri výmene smeny používa druhá smena rovnaké, tie isté hodinky.
Akým spôsobom je tlačidlo na linke uchytené?
Existuje viacero možností, tlačidlo je možné voľne položiť alebo fixne pripevniť (dodanou obojstrannou lepiacou páskou alebo skrutkami).
Ako prebieha inštalácia systému?
Doručenie systému, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie fungovania a zaškolenie personálu je realizované na mieste inštalácie našimi technikmi.
Aký je dosah signálu?
Dosah signálu závisí od viacerých faktorov, v otvorenom priestore je to približne 150 m, znižovať ho môžu hrubé múry, sklenené steny, podlažia, prípadne elektronické rušenia. Dosah je však možné rozšíriť jednoduchým pridaním zosilňovača signálu.
Aká je výdrž batérií v tlačidlách?
Výdrž batérií v tlačidlách závisí od frekvencie stláčania tlačidla. V prostredí bežnej výrobnej haly je priemerná doba výdrže približne 6-12 mesiacov. Následne je potrebné batérie vymeniť za nové.
Aká je výdrž batérie v hodinkách?
Hodinky vydržia nabité bežnú 12 hodinovú smenu. Po smene je potrebné ich nabiť. Nabíjajú sa jednoducho a rýchlo, priloženým káblom za približne 2-3 hodiny.
Vyžaduje systém nejakú špeciálnu údržbu?
K svojej práci nevyžaduje systém žiadnu špeciálnu údržbu. Pre zabezpečenie plynulého chodu je potrebná len pravidelná výmena batérií v tlačidlách približne raz za 6-12 mesiacov.

Otestujte si to sami. Vypočítajte si finančnú úsporu v našej kalkulačke.

Kontaktujte nás ešte dnes a prestaňte prichádzať o Vaše peniaze!

Kalkulátor výpočtu ceny a návratnosti