Jste manažer zodpovědný za údržbu a zajímají Vás možnosti jak jednoduše snížit prostoje a ztráty způsobené poruchami na výrobních linkách?

Položte si dvě základní otázky

  1. Jak dlouho Vám trvá doručenie informácie o poruše na lince personálu odpovědnému za odstránění problému?
  2. Kolik peněz Vás stojí hodina nečinnosti linky?

Popišme si běžný případ. V době plného provozu nastane na výrobní lince porucha, která nutí operátora odstavit ji z provozu a kontaktovat personál odpovědný za odstránění technického problému. Až do doby odstránění problému výrobní linka není schopná produkovat, čímž okamžitě vzniká prostoj a ušlý zisk.

Bezdrátový systém CommOn dokáže zkrátit čas potřebný na informování technika, čímž zároveň zkracuje i vzniklé prostoje a ztráty.

Jak to funguje?

Tlačítko (operátorům)

umožňuje jednoduché, pohodlné a pohotové odeslání informace o poruše na lince přímo od výrobní linky

Hodinky (technikovi)

zajišťují okamžité doručení informace o poruše na konkrétní lince ez ohledu na jeho polohu vrámci fabriky

Softvér (manažmentu)

poskytuje seznam všech volání včetně času příchodu personálu a času odstranění poruchy a také hodnotné sumární analýzy o poruchovosti výrobních linek v čase i v prostoru, informace o průměrném i celkovém reakčním čase personálu, informace o průměrném i celkovém čase prostojů, resp. odstranění poruch, real-time hlášení kritických situací a podobně

Máte další dotazy?
Systém na privolanie personálu

NEJVĚTŠÍ VÝHODY POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU

FAQ

Jak dokáže systém snížit naše prostoje?
Pouhým stisknutím tlačítka dokáže operátor informovat technika o poruše na lince. Technik tak přichází dříve, což snižuje celkový čas, kdy linka nepracuje. Představte si, že dokážete ušetřit na každém případě poruchy na lince jen 5 minut. Jaký dopad by to mělo na Vaše tržby za měsíc, za rok?
Jakým způsobem dokážeme ušetřit mzdové náklady?
Díky informacím z aplikace dokáže manažment sledovat a vyhodnocovat poruchovost linek a vytíženost techniků v celé hale iv jejích jednotlivých částech (např. Lakovna, lisovna apod.) a rovněž sledovat skutečný čas příjezdu technika a čas trvání poruchy. Na základě těchto dat je možné nastavit potřebu pracovní síly mnohem efektivněji. Jelikož jde o zaznamenávání přivolaní techniků operátory, jde o data reprezentující časy kdy jsou Vaši technici skutečně potřební.
Co se zobrazuje technikům na hodinkách?
Po stisknutí tlačítka se na hodinkách technikům zobrazuje informace o volající lince, tedy její číslo nebo pojmenování. V případě volání více linek současně se rovněž zobrazí i jejich pořadí. Po vyřízení kterékoliv z nich personál informaci o dané lince na hodinkách odstraní. Na displeji hodinek mu tak zůstávají vždy jen poruchy, které ještě nebyly vybaveny.
Jakým způsobem oznamují hodinky technikům volání?
Hodinky lze nastavit na pípnutí nebo na vibraci.
Kolik hodinek pro techniky potřebujeme?
Je vhodné mít hodinky pro všechny techniky, kteří jsou na jedné směně. Při výměně směny používá druhá směna stejné, tytéž hodinky.
Jakým způsobem je tlačítko na lince uchyceny?
Existuje několik možností, tlačítko lze volně položit nebo fixně připevnit (oboustrannou lepící páskou nebo šrouby).
Jak probíhá instalace systému?
Doručení systému, jeho instalace, uvedení do provozu, otestování fungování a zaškolení personálu je realizováno na místě instalace našimi techniky.
Jaký je dosah signálu?
Dosah signálu závisí na několika faktorech, v otevřeném prostoru je to přibližně 150 m, snižovat ho mohou tlusté zdi, skleněné stěny, podlaží, případně elektronické rušení. Dosah je však možné rozšířit jednoduchým přidáním zesilovače signálu.
Jaká je výdrž baterií v tlačítkách?
Výdrž baterií v tlačítkách závisí na frekvenci stlačování tlačítka. V prostředí běžné výrobní haly je průměrná doba výdrže přibližně 6-12 měsíců. Následně je potřeba baterie vyměnit za nové.
Jaká je výdrž baterie v hodinkách?
Hodinky vydrží nabité běžnou 12 hodinovou směnu. Po směně je třeba je nabít. Nabíjejí se jednoduše a rychle, přiloženým kabelem za přibližně 2-3 hodiny.
Vyžaduje systém nějakou speciální údržbu?
Ke své práci nevyžaduje systém žádnou speciální údržbu. Pro zajištění plynulého chodu je zapotřebí jen pravidelná výměna baterií v tlačítkách přibližně jednou za 6-12 měsíců.

Otestujte si to sami. Vypočtěte si finanční úsporu v naší kalkulačce.

Kontaktujte nás ještě dnes a přestaňte přicházet o Vaše peníze!

Kalkulátor výpočtu ceny a návratnosti