Zodpovedáte za riadenie a prevádzku supermarketu alebo predajne? Chceli by ste zvýšiť spokojnosť zákazníkov, efektivitu personálu a zároveň aj Vaše tržby?

Čo by ste povedali na zamestnanca, ktorý pracuje po celý rok každý deň a nechce ani dovolenku? Bezdrôtový systém CommOn dokáže skĺbiť potreby Vašich zákazníkov aj zamestnancov jednoduchým spôsobom.

Ako to funguje?

Tlačidlo (zákazníkovi)

umožňuje jednoduché, pohodlné a pohotové odoslanie informácie o potrebe asistencie priamo z predajnej plochy

Hodinky (predajcovi)

zabezpečujú okamžité doručenie informácie o potrebe asistencie na konkrétnom oddelení bez ohľadu na polohu personálu vrámci prevádzky

Softvér (manažmentu)

poskytuje zoznam všetkých volaní vrátane času príchodu personálu a takisto hodnotné sumárne analýzy o vyťaženosti prevádzky a jej jednotlivých oddelení v čase i v priestore, informácie o priemernom ako aj celkovom reakčnom čase personálu, real-time hlásenia kritických situácií a podobne

Máte ďalšie otázky?
Systém na privolanie personálu

NAJVÄČŠIE VÝHODY POUŽITIA BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

FAQ

Ako dokáže systém zvýšit naše tržby?
Jednoduchým stlačením tlačidla dokáže zákazník informovať personál o potrebe pomoci pri nákupe. Vďaka tomu dokážete obslúžiť viac zákazníkov, čo znamená, že viac zákazníkov u Vás nakúpi. Predstavte si, že dokážete na každom regále predať za celý deň len 1 € naviac? Aký dopad by to malo na Vaše tržby za mesiac, za rok?
Akým spôsobom dokážeme ušetriť mzdové náklady?
Vďaka informáciam z aplikácie dokáže manažment sledovať a vyhodnocovať vyťaženosť prevádzky ako aj jej jednotlivých oddelení. Na základe dát o tom, ktoré hodiny, dni a miestnosti sú najviac a ktoré najmenej vyťažené je možné nastaviť potrebu pracovnej sily omnoho efektívnejšie. Navyše, nakoľko ide o zaznamenávanie privolaní personálu návštevníkmi, ide o dáta reprezentujúce časy kedy Vaši zákazníci personál skutočne potrebujú.
Čo sa zobrazuje personálu na hodinkách?
Po stlačení tlačidla sa na hodinkách personálu zobrazuje informácia o volajúcom regále, teda jeho číslo alebo jeho pomenovanie. V prípade volania viacerých regálov súčasne sa takisto zobrazí aj ich poradie. Po vybavení ktoréhokoľvek z volaní personál informáciu o danom mieste na hodinkách odstráni. Na displeji hodiniek mu tak ostávajú vždy len volania, ktoré ešte neboli vybavené.
Akým spôsobom oznamujú hodinky personálu volanie?
Hodinky je možné nastaviť na pípnutie alebo na vibráciu. Vďaka tomu je privolanie diskrétne a atmosféra v predajni je príjemná, zákazníkov neobťažujú žiadne hlučné zvonenia, gongy, či hlásenia.
Akým spôsobom je tlačidlo na regále uchytené?
Tlačidlo je možné fixne pripevniť dodanou obojstrannou lepiacou páskou alebo skrutkami.
Je možné prispôsobiť vzhľad tlačidla podľa našich potrieb?
Áno, grafiku potlače tlačidla je možné prispôsobiť požiadavkám každej prevádzky, čo prináša dve veľké výhody. Prvá, tlačidlá sa do Vašej prevádzky vizuálne hodia a nepôsobia rušivo a druhá, zvyšujete svoju prestíž, budujete značku a získavate konkurenčnú výhodu.
Koľko hodiniek pre personál potrebujeme?
Je vhodné mať hodinky pre všetkých predajcov, ktorí sú počas jednej smeny na rajóne. Pri výmene smeny používa druhá smena rovnaké, tie isté hodinky.
Ako prebieha inštalácia systému?
Doručenie systému, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie fungovania a zaškolenie personálu je realizované na mieste inštalácie našimi technikmi.
Aký je dosah signálu?
Dosah signálu závisí od viacerých faktorov, v otvorenom priestore je to približne 150 m, znižovať ho môžu hrubé múry, sklenené steny, podlažia, prípadne elektronické rušenia. Dosah je však možné rozšíriť jednoduchým pridaním zosilňovača signálu.
Aká je výdrž batérií v tlačidlách?
Výdrž batérií v tlačidlách závisí od frekvencie stláčania tlačidla. V priestoroch bežnej predajne je priemerná doba výdrže približne 6-12 mesiacov. Následne je potrebné batérie vymeniť za nové.
Aká je výdrž batérie v hodinkách?
Hodinky vydržia nabité bežnú 12 hodinovú smenu. Po smene je potrebné ich nabiť. Nabíjajú sa jednoducho a rýchlo, priloženým káblom za približne 2-3 hodiny.
Vyžaduje systém nejakú špeciálnu údržbu?
K svojej práci nevyžaduje systém žiadnu špeciálnu údržbu. Pre zabezpečenie plynulého chodu je potrebná len pravidelná výmena batérií v tlačidlách približne raz za 6-12 mesiacov.

Vypočítajte si odhadovanú výšku investície v našej kalkulačke.

Kalkulátor výpočtu výšky investície