Zodpovedáte za riadenie a prevádzku nemocnice či domova dochodcôv? Záleží Vám na spokojnosti Vašich pacientov? Chceli by ste zvýšiť bezpečnosť pacientov spolu s efektivitou Vášho personálu?

Bezdrôtový systém CommOn dokáže skĺbiť potreby Vašich pacientov aj personálu jednoduchým spôsobom.

Ako to funguje?

Tlačidlo (pacientovi)

umožňuje jednoduché, pohodlné a pohotové privolanie sestry priamo od lôžka

Hodinky (sestre)

zabezpečujú okamžité doručenie informácie o privolaní bez ohľadu na jej polohu vrámci prevádzky

Softvér (manažmentu)

poskytuje zoznam všetkých volaní vrátane času príchodu personálu a takisto hodnotné sumárne analýzy o vyťaženosti prevádzky v čase i v priestore, informácie o priemernom ako aj celkovom reakčnom čase personálu, real-time hlásenia kritických situácií a podobne

Máte ďalšie otázky?
Systém na privolanie personálu

NAJVÄČŠIE VÝHODY POUŽITIA BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

FAQ

Čo sa zobrazuje sestrám na hodinkách?
Po stlačení tlačidla sa na hodinkách sestrám zobrazuje informácia o volajúcom pacientovi, teda číslo alebo označenie jeho postele. V prípade volania viacerých pacientov súčasne sa takisto zobrazí aj ich poradie. Po vybavení ktoréhokoľvek z volaní personál informáciu na hodinkách odstráni. Na displeji hodiniek mu tak ostávajú vždy len informácie o pacientoch, ktorých ešte potrebuje navštíviť.
Akým spôsobom oznamujú hodinky sestrám volanie?
Hodinky je možné nastaviť na pípnutie alebo na vibráciu. Vďaka tomu je privolanie diskrétne a atmosféra príjemná, personál ani pacientov neobťažujú žiadne hlučné zvončeky či volania.
Akým spôsobom je tlačidlo pri posteli uchytené?
Existuje viacero možností, tlačidlo je možné voľne položiť na stôl vedľa postele alebo fixne pripevniť na posteľ alebo na stenu (dodanou obojstrannou lepiacou páskou alebo skrutkami).
Koľko hodiniek pre sestry potrebujeme?
Je vhodné mať hodinky pre všetky sestry, ktoré sú na smene. Pri výmene smeny používa druhá smena rovnaké, tie isté hodinky.
Ako prebieha inštalácia systému?
Doručenie systému, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie fungovania a zaškolenie personálu je realizované na mieste inštalácie našimi technikmi.
Aký je dosah signálu?
Dosah signálu závisí od viacerých faktorov, v otvorenom priestore je to približne 150 m, znižovať ho môžu hrubé múry, sklenené steny, podlažia, prípadne elektronické rušenia. Dosah je však možné rozšíriť jednoduchým pridaním zosilňovača signálu.
Aká je výdrž batérií v tlačidlách?
Výdrž batérií v tlačidlách závisí od frekvencie stláčania tlačidla. V nemocničnom prostredí je priemerná doba výdrže približne 6-12 mesiacov. Následne je potrebné batérie vymeniť za nové.
Aká je výdrž batérie v hodinkách?
Hodinky vydržia nabité bežnú 12 hodinovú smenu. Po smene je potrebné ich nabiť. Nabíjajú sa jednoducho a rýchlo, priloženým káblom za približne 2-3 hodiny.
Vyžaduje systém nejakú špeciálnu údržbu?
K svojej práci nevyžaduje systém žiadnu špeciálnu údržbu. Pre zabezpečenie plynulého chodu je potrebná len pravidelná výmena batérií v tlačidlách približne raz za 6 mesiacov.

Vypočítajte si odhadovanú výšku investície v našej kalkulačke.

Kalkulátor výpočtu výšky investície