Spoločnosť BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2005. Je súčasťou materskej spoločnosti GROUPE PLASTIVALOIRE so sídlom vo Francúzsku. GROUPE PLASTIVALOIRE má už takmer 100 ročnú históriu a výrobné závody v Európe, Ázii, Afrike a Amerike.

Výrobný závod spoločnosti v obci Čab-Lahne pri Nitre sa zameriava na produkciu plastových komponentov pre významných výrobcov automobilov. Vo svojom odbore si vybudoval silné postavenie, ktoré získal vďaka dôrazu na vysokú kvalitu svojich produktov, technológií a neustálemu zdokonaľovaniu výrobných procesov.

Bourbon AP Logo

“V minulosti bol postup pri poruche na linke nasledovný. Operátor musel nájsť manažéra zodpovedného za danú skupinu liniek a ten následne telefonicky kontaktoval pracovníka zodpovedného za odstránenie poruchy. Tento proces trval občas zbytočne dlho a hľadali sme riešenie ako ho optimalizovať.

Neskôr sme sa stretli s bezdrôtovým komunikačným systémom a uvedomili sme si, že by toto riešenie mohlo byť použiteľné aj u nás. Tlačidlá pre privolanie technika sme nasadili na každú výrobnú linku. V prípade poruchy sme tak umožnili našim operátorom oznámiť problém priamo technikovi okamžite, jednoduchým stlačením tlačidla. Nemusia tak zháňať manažéra ani technika po celej hale. Naopak, technik dostane informáciu o poruche nech už sa nachádza v hale kdekoľvek. Najväčším prínosom je teda úspora času. Skracujeme tak prestoje a znižujeme straty. Je dôležité stále sa zlepšovať a dbať na detaily.

Zavedenie systému bolo jednoduché a bez komplikácií, personál si na jeho používanie zvykol veľmi rýchlo. Postupne sme systém rozšírili aj do ďalších oddelení. Operátor na linke vie v súčasnosti ohlásiť okrem poruchy na linke už aj napríklad potrebu dodania náhradných dielov pre plynulú výrobu alebo pomoc manažéra kvality pri kontrole kvality vyprodukovaného výrobku.

Systém sa nám osvedčil a po čase sme ho rozšírili aj v rámci našej sesterskej spoločnosti BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS Dolný Kubín s.r.o.

Andrej Mórocz
Methodology Manager
BOURBON AP NITRA