Zbytočné plytvanie času vo výrobe neefektívnou komunikáciou

Vraví sa, že čas sú peniaze. Každá strata času, ktorý sa dal využiť lepšie, je zbytočná, nech sa už bavíme o akejkoľvek situácii. S ohľadom na spomínané peniaze to mnohonásobne viac platí pre podniky zamerané na výrobu. Zmyslom ich fungovania je produkcia. Produkcia im generuje príjem na prežitie ako aj ďalší rozvoj. Je preto prirodzené, že sa výrobné spoločnosti zo všetkých síl snažia zabezpečiť plynulosť výroby v čo najvyššej možnej miere. Vyrobím viac, dodám viac, zarobím viac. Logika je jednoduchá. Pre zabezpečenie čo najhladšieho chodu a najvyššej možnej efektivity výroby však musia manažéri rôznych oddelení neustále bojovať s rôznymi prekážkami, prestojmi a plytvaním. Plytvanie materiálom, plytvanie zásobami, pohybmi ako aj časom.

Spoločnosti téme znižovania plytvania vo výrobe venujú patričné množstvo energie, času aj peňazí. Zavádzajú sa rôzne technológie, ktoré umožňujú zníženie potreby personálu, väčšiu kontrolu nad procesmi a pod. Pokiaľ ide o plytvanie času, majú spoločnosti prehľad, kde sa čas míňa efektívne a kde by ho bolo možné skrátiť a zefektívniť? Merať a vyhodnocovať je možné napríklad  čas trvania výroby jedného výrobku, čas poruchy a odstávky linky, čas čakania do príchodu personálu, čas vyriešenia problému a pod.

Podľa metodiky štíhlej výroby je jedným zo 7 typov plytvania času čakanie. Čakanie za strojom alebo za ľuďmi. Stroj, prípadne operátor môže čakať z rôznych dôvodov. Z dôvodu poruchy na linke čaká na údržbu a na vyriešenie problému, aby mohla linka opäť vyrábať. Prípadne sa mu míňajú alebo sa už minuli diely potrebné na výrobu a tak čaká na ich dodanie. Prípadne sa na pracovisku dokončil výrobok a čaká sa na jeho odobratie, aby sa uvoľnil priestor pre výrobu nového kusu.

Dôležitú úlohu pri odstraňovaní plytvania vo výrobe z dôvodu čakania zohráva komunikácia. Inými slovami to, ako rýchlo dokážem oznámiť údržbe problém. Prípadne ohlásiť logistike potrebu náhradných dielov, ideálne bez toho, aby som musel opustiť linku a prerušiť tak výrobu. Majú spoločnosti prehľad o tom, koľko času sa stráca počas dňa zbytočným hľadaním personálu ako aj o tom, ako rýchlo privolaný personál reaguje? Majú prehľad o skutočnej vyťaženosti a efektivite personálu? Dokážu analyzovať a určovať, či je počet ľudí na smene dostatočný alebo je ich množstvo poddimenzované, prípadne predimenzované?

Plytvanie času vo výrobe

Existuje množstvo prípadov, kde sa efektivite komunikácie medzi personálom veľký dôraz nekladie. Paradoxne je to však oblasť, kde sa dá s primeraným úsilím dosiahnuť zníženie plytvania času vo veľmi podstatnej miere.

CommOn predstavuje technológiu, ktorá dokáže znižovať plytvanie časom zlepšením komunikácie personálu. Personál komunikuje efektívnejšie, skracuje sa čas potrebný na doručenie informácie. Vstupy z komunikácie odbremeňujú personál od administratívy a manuálneho zapisovania údajov, čím sa opäť šetrí jeho čas. Manažment zároveň získava prehľad o tom, ako efektívne personál pracuje a dokáže tak optimalizovať jeho výkony. Súhra hardvéru a softvéru tak napomáha všetkým zúčastneným stranám napredovať k spoločnému cieľu. Odstraňovať plytvanie a znižovať zbytočné prestoje.