Jeseň Košice je nové moderné a nadštandardné zdravotnícke zariadenie pre seniorov. Nachádza sa v centre Košíc, funguje od roku 2016 a svojim klientom poskytuje ubytovanie, stravovanie, rehabilitačný program a takisto rôzne záujmové činnosti. Jeho skúsený zdravotnícky personál poskytuje nepretržitú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť.

privolanie sestry seniormi

Komunikačný systém na privolanie sestry využívame už od začiatku fungovania nášho zariadenia. Každé lôžko v zariadení sme vybavili bezdrôtovým tlačidlom, ktoré klientovi umožňuje privolať si ošetrovateľa jednoduchým dotykom. Informáciu o volaní dostane ošetrovateľ priamo na svoje náramkové hodinky v rámci všetkých 3 podlaží našej prevádzky.

Postupne sme komunikačný systém zmodernizovali a rozšírili aj o zaznamenávanie príchodu personálu. V praxi to znamená, že po príchode do izby ku konkrétnemu volaniu ošetrovateľ svoj príchod zaeviduje. Nakoľko sú všetky volania a informácie o nich zaznamenávané, umožňuje nám to vyhodnocovať jednak využívanie systému jednotlivými klientmi, ale najmä zvyšovať efektivitu personálu a bezpečnosť našich klientov.“

Martina Torkošová
riaditeľka n.o.
https://jesenkosice.sk/